Бүтэц орон тоо

Албан тушаал Ажиллагчдын тоо
1 Дарга 1
2 Ерөнхий инженер 1
3 Дулааны инженер 1
4 Нягтлан бодогч 1
5 Нярав 1
6 Гэрээний мэргэжилтэн 1
7 Диспетчир 3
8 Жижүүр 3
9 Байр хариуцсан засварчин 1
10 Үйлчлэгч 2
11 Бохирын засварчин 1
12 Орлогын байцаагч 1
13 Лифт хариуцсан ажилтан 1
Нийт 18

А989 Бүтэц шинэчлэх тухай

scroll to top