2024-02-25

Home » Бүтэц орон тоо

Бүтэц орон тоо

scan20171130_12283805

Албан тушаал Ажиллагчдын тоо
1 Дарга 1
2 Ерөнхий инженер 1
3 Дулааны инженер 1
4 Нягтлан бодогч 1
5 Гэрээний мэргэжилтэн 1
6 Орлогын байцаагч 1
7 Нярав 1
8 Архив, бичиг хэргийн ажилтан 1
9 Байр хариуцсан засварчин 2
10 Байр хариуцсан цахилгаанчин 1
11 Лифт хариуцсан ажилтан 2
12 Бохирын засварчин 2
13 Шөнийн ээлжийн слесарь 3
14 Жолооч 1
15 Манаач 6
16 Үйлчлэгч 4
Нийт 29

butets

Бүтэц шинэчлэх тухай

А989

scroll to top